Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

W Starej Rzeźni odbyło się dziś spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich. Było to pierwsze tego typu spotkanie w tym obiekcie. W pierwszej części relację z akcji Mogiłę Pradziada Ocal Od Zapomnienia złożyła pani Krystyna Piosik, w drugiej zebrani wysłuchali recitalu „Barda Milickiego” – Ryszarda Jurkanisa.