Remont infrastruktury turystycznej

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu turystycznym Gmina Milicz przystąpiła do remontu drogi Ruda Milicka – Stawno. Rozpatrywano już od pewnego czasu różne możliwości zagospodarowania tego terenu. Wybrano prawdopodobnie najbardziej atrakcyjny. Dzięki poszerzeniu pasa drogowego Ruda Milicka – Stawno uzyskany zostanie parking dla samochodów po lewej stronie jezdni oraz ciąg pieszo-rowerowy po prawej. Kosz remontu poniesie Gina Milicz, a prace w całości wykona Zakład Usług Komunalnych.