Sołtysiada 2021

26 czerwca sołectwo Wielgie Milickie gościło sołtysów z Gminy Milicz na dorocznej Sołtysiadzie. Organizatorem spotkania był Ośrodek Kultury w Miliczu przy wsparciu Gminy Milicz.

Sołtysi ostatni raz spotkali się w 2019 roku na Sołtysiadzie we Wszewilkach. W 2020 r. Sołtysiada nie odbyła się ze względów epidemicznych.