MCM szpitalem covidowym

Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o. otrzymało kolejną decyzję Wojewody Dolnośląskiego nakazującą zapewnić 130 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Decyzja ta stanowi odpowiedź na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w powiecie i województwie.

W związku z powyższym z dniem 1 kwietnia 2021 r. następuje zmiana organizacji pracy szpitala i swoją dotychczasową działalność zawieszają następujące oddziały:

  • ginekologiczno-położniczy,
  • ortopedyczny,
  • wewnętrzny anestezjologii
  • intensywnej terapii rehabilitacyjny

W oddziałach tych utworzone zostaną miejsca covidowe. Pacjenci przebywający obecnie w oddziałach szpitalnych zostaną wypisani do domu, bądź też, jeżeli wymaga tego stan zdrowia, przetransportowani do innych szpitali. Pacjenci niecovidowi wymagający hospitalizacji będą kierowani do szpitala w Trzebnicy

Swojej działalności nie zawieszają oddziały:

  • dziecięcy,
  • psychiatryczny dla dzieci i młodzieży,
  • psychiatryczny dla dorosłych,
  • detoksykacji alkoholowej
  • zakład opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie.

Na dotychczasowych zasadach funkcjonować będzie nocna i świąteczna pomoc zdrowotna, która przeniesiona zostanie do pomieszczeń poradni POZ. W ograniczonym zakresie funkcjonować będą poradnie specjalistyczne. Wejście na izbę przyjęć pediatryczną znajdować się będzie przy aptece DOZ. O organizacji pracy MCM sp. z o.o. informować będziemy Państwa na bieżąco.