Będzie kino!

Ośrodek Kultury w Miliczu doczeka się sali widowisko kinowej z prawdziwego zdarzenia. To niezwykle potrzebna i długo oczekiwana inwestycja  nie tylko przez instruktorów i działaczy instytucji kultury, ale także przez samych mieszkańców. Wraz z budową kina zostanie także zmodernizowany budynek ośrodka.

Inwestycję wykona konsorcjum śląskich firm: BUDOPOL Sp. z o. o. z Jaskrowa oraz Częstobud z Częstochowy. Wartość podpisanej umowy to 5.375.100,00 złotych, a zadanie, zgodnie z zapisami umowy ma być wykonane do listopada 2021 r. Zadanie dofinansowane jest w 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane jest w ramach projektu „ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”.