News

XXVI sesja Rady Powiatu

Porządek obrad sesji:

  • Otwarcie obrad sesji: stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad
  • Przyjęcie protokołu sesji z dn. 26.11.2020 r.
  • Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym
  • Podjęcie uchwał – Projekt uchwały Pardy Powiatu Milickiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu milickiego w 2021 r.
  • Wnioski i oświadczenia
  • Zamknięcie obrad sesji