News

SUW Gądkowice

Dziś miało miejsce otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Gądkowicach.

W ramach inwestycji wartej 3.088.945,00 zł, z czego 1.597.963,00 to dofinansowanie, wykonano m.in:

?budowę 2 nowych oraz remont 2 istniejących studni głębinowych wraz z wymianą pomp głębinowych i montażem nowoczesnej armatury i aparatury kontrolno-pomiarowej,

?budowę budynku modułowego SUW na konstrukcji stalowej z płyt warstwowych wraz z instalacjami elektrycznymi (oświetlenie, ogrzewanie), wentylacją grawitacyjną i wymuszoną, instalacją osuszania, instalacją alarmową oraz wydzielonym pomieszczeniem sanitariatu i chlorowni,

?instalację technologiczną uzdatniania i filtrowania wody,

?dodatkowy, nowy zbiornik retencyjny o objętości 100 m3 dobudowany do trzech istniejących zbiorników retencyjnych o pojemności 75m3 każdy, zwiększono w ten sposób retencję wody do 225m3,

?nowoczesny wielopompowy zestaw hydroforowy podający wodę uzdatnioną do sieci z pompami sterowanymi z falownika co zapewnia płynną zmianę wydajności dostosowaną do poborów i utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci niezależnie od wielkości rozbiorów,

?nowe sieci rurociągów zewnętrznych doprowadzenia wody surowej ze studni głębinowych do budynku, wody uzdatnionej z budynku do zbiorników retencyjnych oraz ze zbiorników na zestaw hydroforowy i dalej na sieć, wykonane z rur ciśnieniowych PE HD,

?instalację sterowania i automatyzacji procesów połączoną z monitoringiem i wizualizacją na panelu operatorskim lokalnym i w systemie nadrzędnym. Procesy sterowania i automatyki obsługuje Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.