Briefing prasowy – Polskie Wody oraz Stawy Milickie SA

Dziś o godzinie 13.30 w Miliczu przy zanieczyszczonej rzece Barycz odbył się briefing prasowy Wód Polskich oraz Stawów Milickich. Swoje stanowisko w sprawie zanieczyszczenia rzeki przedstawił Mariusz Przybylski dyrektor Wody Polskie we Wrocławiu oraz prezes zarządu Stawy Milickie Piotr Połulich.