22 sesja Rady Powiatu w Miliczu

Drugiego lipca w auli ILO w Miliczu odbyła się 22 (absolutoryjna) sesja Rady Powiatu Milickiego. Na której radni wyrazili wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Milickiego za prawidłowe wykonanie budżetu w 2019 roku.