35 sesja Rady Miejskiej w Miliczu

Dziś podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Miliczu, burmistrz Piotr Lech otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu gminy Milicz za 2019.

Burmistrz Piotr Lech podkreślił, że wotum zaufania oraz otrzymane absolutorium są efektem pracy całego urzędu. Podziękował pracownikom, podległym jednostkom, radnym oraz sołtysom za wspólne działania i pracę.