18 sesja Rady Powiatu Milickiego

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie Starosty Milickiego z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sytuacji w Milickim Centrum Medycznym sp. z o.o.
 5. Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym na terenie Powiatu Milickiego – wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Społecznych za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za 2019 rok.
 11. Wnioski i oświadczenia.
 12. Zamknięcie obrad sesji.