31 sesja Rady Miejskiej

Dziś o godzinie 14.30 odbyło się posiedzenie 31 sesji Rady Miejskiej w Miliczu.

Program obrad:

 1. otwarcie obrad sesji
  – stwierdzenie quorum
  – zgłaszanie zmian do porządku obrad
 2. sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań własnych gminy w okresie między sesjami
 3. podjęcie uchwał w sprawie
  – rozpatrzenia skargi rodziców w przedmiocie niewywiązywania się przez Burmistrza Gminy Milicz z obowiązku dowozu dzieci do szkoły
  – rozpatrzenia wniosku na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu geodezyjnego Olsza w gminie Milicz
  – zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Ruda Milicka
  – zmiany składów osobowych stałych komisji Rady
  – zmiany budżetu gminy Milicz na rok 2020
  – zmiany WPF na lata 2020-2032
  – zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Miliczu
 4. komunikaty i wolne wnioski
 5. sprawy różne
 6. zakończenie sesji