News

Droga wstydu, droga dumy?

Dzisiaj o godzinie 13.00 oficjalnie otwarta została świeżo wyremontowana droga z Grabownicy w kierunku Droździęcina i dalej Goszcza. Droga wcześniej zwana „drogą wstydu” zmieniła się w drogę dumy.

Koszt całej inwestycji wyniósł nieco ponad 2,7 mln złotych, z czego połowa kwoty uzyskana została w formie dotacji zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego. Natomiast kwota środków własnych to ponad 1,3 mln zł, na którą złożyła się Gmina Krośnice oraz Powiat Milicki.

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli wszyscy włodarze samorządów powiatu milickiego współpracujący w projekcie odbudowy dróg lokalnych.