Dolnośląski Sejmik Klimatyczny

W Miliczu dziś odbył się Dolnośląski Sejmik Klimatyczny. Samorządowcy z Dolnego Śląska oraz przedstawiciele nauki rozmawiali o tym co można zrobić aby powstrzymać postępujące zmiany klimatu oraz deficyt wody.

Uczestnicy sejmiku zwrócili się z apelem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o opracowanie strategicznego planu gospodarowania wodami opadowymi. Podobny apel został też skierowany do Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie w trybie pilnym zdecydowanych i kompleksowych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na poziomie ustawodawczym.