Kultura

34 Prezentacje Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych

Dziś o godzinie 10.00 w Ośrodku Kultury w Miliczu rozpoczęły się 34 Prezentacje Społecznych Ognisk Muzycznych i Artystycznych.  Obecnie trwają przesłuchania w dwóch salach. W Sali Kameralnej OKM odbywają się przesłuchania w kategorii pianino, a w Sali widowiskowej zespoły i inne instrumenty. Na konkurs przyjechali wykonawcy z Dolnego Śląska. Zapraszamy Państwa, warto, choć na chwilę dziś zajrzeć do Ośrodka Kultury w Miliczu.