Samorząd

I uroczysta sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

Dziś o godzinie 14.00 w Sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Milicz odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej. Na przewodniczącego Rady Miejskiej podczas głosowania został wybrany Leszek Żuber.

Porządek obrad:

  • Otwarcie sesji
  • Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  • Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
  • Wybór Przewodniczącego Rady
  • Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze
  • Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza
  • Zakończenie obrad