News

Nowy plan ogólny gminy Milicz

We wtorek, 4 czerwca, burmistrz Wojciech Piskozub podpisał umowę z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego. Umowa dotyczy stworzenia nowego planu ogólnego gminy Milicz.

Nowy dokument zastąpi dotychczasowe studium zagospodarowania przestrzennego i będzie aktem prawa miejscowego. Na jego podstawie będą opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydawane decyzje o warunkach zabudowy w obszarach wskazanych w planie ogólnym. Plan określi funkcje terenów oraz zasady zabudowy, które muszą być zgodne z dokumentami niższego szczebla.

Nowy plan ogólny gminy Milicz musi zostać uchwalony zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gminy do końca 2025 roku.