News

GAJÓWKA W RUDZIE MILICKIEJ

Już niedługo możemy spodziewać się rozpoczęcia prac remontowych w starej gajówce w Rudzie Milickiej, która ma zostać przekształcona w miejsce przyjazne dla turystów oraz mieszkańców. Gajówka ma być miejscem przeznaczonym pod edukację przyrodniczą związaną z tym terenem. Bez wątpienia, to miejsce stanie się istotnym punktem na trasie zwiedzania Stawów Milickich w kompleksie Stawno. Obecnie trwają ostatnie formalności prawne, między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę. Więcej o planach opowiada Marcin Calów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz.