Sport

Inwestycje na boisku klubu Plon Gądkowice.

W klubie “Plon Gądkowice” ostatnio dzieje się wiele na boisku. Faktycznie, ciężko już nazwać to miejsce zwykłym boiskiem, gdyż przekształca się ono w pełnoprawny stadion. Zainstalowano nowe trybuny wraz z chodnikiem oraz oświetleniem, co nadaje mu charakter obiektu sportowego na wyższym poziomie. Dodatkowo wznoszony jest nowy płot, zgodnie z wymogami klubu sportowego. Oprócz tego powstała także drewniana wiata dla piłkarzy oraz nowa szatnia, zapewniając lepsze warunki dla zawodników. W najbliższych planach jest także wybudowanie automatycznego systemu nawadniania murawy, co planuje się zrealizować na przełomie czerwca i lipca. Te zmiany nie tylko poprawią infrastrukturę boiska, ale także stworzą lepsze warunki dla rozgrywek i treningów.