News

Podsumowanie 2 lat kadencji Rady Powiatu Milickiego

Właśnie mija dwa lata obecnej kadencji Rady Powiatu Milickiego. Dużo w tym czasie udało się zrobić, zwłaszcza, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w powiecie. Współpraca z gminami przyniosła efekt w postaci wyremontowania 15 km dróg. Nie mniej ważna jest oświata oraz służba zdrowia, które to w ostatnim czasie zmagały i zmagają się z wieloma przeciwnościami.

Zapraszamy do wysłuchania Starosty Milickiego Sławomira Strzeleckiego, który w kilku słowach podsumowuje ostatnie dwa lata kadencji.