Oświadczenie prezesa MCM

Oświadczenie prezesa MCM w sprawie nieprawdziwych informacji podawanych przez szefową milickich struktur PiS. Więcej na temat kondycji oraz planów milickiego szpitala można dowiedzieć się z wczorajszej komisji budżetu, rolnictwa i spraw społecznych.