Deklaracja przystąpienia do Subregionu Wrocławskiego

W związku z nadchodzącym nowym okresem programowania budżetu Unii Europejskiej oraz zawiązaniem Instrumentu Terytorialnego subregionu Wrocławskiego włodarze samorządów powiatu milickiego ósmego września podpisali deklarację przystąpienia do subregionu.
Jest to ważne gdyż dzięki temu zarówno powiat jak i gminy mają szansę na aplikowanie po dotacje unijne w latach 2021 do 2027 r.