Drugi etap budowy chodnika w Bukowicach

W Bukowicach kończy się właśnie drugi z czterech zaplanowanych etapów budowy chodnika. Bukowice są jedną z najdłuższych wsi, a budowa i remonty dróg są wykonywane przy współpracy Gminy Krośnice i Starostwa Powiatowego w Miliczu.