Automaty do dezynfekcji w MCM

W Milickim Centrum Medycznym zostały dziś zainstalowane automaty do dezynfekcji dłoni. Jest to pilotażowy program wsparcia prowadzony przez firmę “KISIELEWSKI”. Producenta tych urządzeń.