Sytuacja finansowa samorządów jest coraz gorsza!

– alarmują przedstawiciele Związku Miast Polskich na konferencji w Radomiu

Przed posiedzeniem z dziennikarzami spotkali się: senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i prezydent Witkowski. Omówili oni temat posiedzenia. Jednym z nich była pogarszająca się sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Przedstawiciele ZMP debatowali nad zmianami, które głównie miałyby dotyczyć wydatków związanych z oświatą. Według nich, aktualnie zbyt wysokie koszta ponoszą miasta. Pojawiło się wiele pomysłów.

– Jednym z nich jest zamiana subwencji oświatowej przyznawanej samorządom przez rząd na dotację celową. Wartość subwencji, a koszty, które aktualnie ponoszą samorządy, jest zbyt mała – mówił senator Zygmunt Frankiewicz.
Samorządowcy mówili również o tym, że nie może być tak, iż tylko i wyłącznie samorząd odczuwa skutki podniesienia pensji nauczycielskich, a rząd nie. – Koszty wynagrodzeń nauczycieli często przerastają możliwości samorządów, dlatego przygotowaliśmy wstępnie projekty i uzgodniliśmy na poziomie samorządów oraz senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – stwierdził Frankiewicz. Samorządowcy nawiązali też do regulacji dotyczących rekompensaty utraconych wpływów z tytułu obniżenia podatku PIT czy ustawy metropolitalnej.

Czym jest Związek Miast Polskich?

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy ponad 322 samorządów miejskich, aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Istnieje już od 1917 roku.