Droga Wałkowa Wąbnice

Dzięki współpracy samorządów oraz Nadleśnictwa w Miliczu ukończono remont drogi Wałkowa – Wąbnice. Koszt inwestycji to ponad 800 tyś zł.