News

Wezwanie do zapłaty dla Premiera Mateusza Morawieckiego

Piotr Lech burmistrz Gminy Milicz, zgodnie z zapowiedzią, złożył w biurze podawczym KPRM ( dla Mateusza Morawieckiego) wezwanie do zapłaty 7 mln złotych w ciągu 14 dni niewypłaconych środków na rewitalizację terenów po byłych PGR na terenie Gminy Milicz.

Jak mówi Piotr Lech – „ Dzisiaj wszczynamy postępowanie, mające naprawić szkody finansowe, wyrządzone Gminie Milicz, poprzez nieprzyznanie środków na rewitalizację terenów po byłych PGR. Złożyłem w KPRM wezwanie do zapłaty 7 mln złotych w ciągu 14 dni, w przeciwnym razie kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego”.